Stralingspanelen op warm water

De stralingspanelen op warm water ECOPAN zijn vervaardigd uit staalplaat en worden aangesloten op warm water ketels. De stralingspanelen zijn een goede oplossing voor de verwarming van industriële en tertiaire gebouwen, met grote volumes, licht of niet geïsoleerd, waar geen gas kan of mag geplaatst worden (labo’s, sporthallen, turnzalen, tentoonstellingsruimtes, garages, werkplaatsen, winkels …).
De stralingspanelen op warm water ECOPAN beantwoorden aan de Europese normen, o.a. EN 14037

De belangrijkste kenmerken van de stralingspanelen Ecopan zijn o.a. :

 • Eenvoudige en snelle installatie
 • Geen mechanische delen, dus geen onderhoud of depannage
 • Esthetische vormgeving, erg beperkte belemmering bij ophanging
 • Geruisloze werking
 • Speciefieke profilering van de panelen, met inkepingen waarin de buizen 1/2″ of 3/4″ zijn bevestigd, wat een maximale warmteoverdracht verzekerd
 • Panelen gecoat en gelakt door onderdompeling in een bad en in een oven gedroogd
 • Afdekingsplaten tussen de panelen sluiten perfect aan op de buizen
 • Perfecte opvang van de uitzetting tussen de buizen en de panelen
 • Rotswol isolatiematten van 40 mm met aluminium folie bevestigd op de bovenzijde conform de europese richtlijn 97/69/EC
 • Stralingspanelen in standaard lengtes van 4 of 6 m – met buizen 1/2″ of 3/4″, met hartafstand 110 of 150 mm
 • Verschillende aanluitingen mogelijk, met collectoren aan beide zijden van de panelen of aan- en afvoer aan dezelfde zijde
 • In optie : zijplaten om warmteverliezen door convectie tegen te werken, balafrolplaten, …

TECHNISCHE GEGEVENS

AFMETINGEN

Sturing

Een goed uitgewerkte sturing en regeling is erg belangrijk voor de goede en economische werking van de installatie. Hierop mag zeker niet bespaard worden !
De regeling zal bepaald worden in functie van het type installatie en de omvang ervan.
De regeling dient te gebeuren via regeling van de temperatuur van het water; het waterdebiet moet constant blijven. Een minimale regeling zal een mengkraan, een regelaar een temperatuurvoeler en een klok met week- en dagprogramma, omvatten.
Voor grotere installaties zijn vorstbeveiliging, externe voelers en PLC sturingen aangewezen.