Ruimteverwarming

Stralingsverwarming

Ruimteverwarming d.m.v. stralingsbuizen SOLARONICS

SOLARONICS : Gasgestookte stralingsbanen met centrale brander en afvoer; gasgestookte stralingsbuizen in U of in lijn en in netwerk.

ECOPAN : stralingspanelen op warm water.


Luchtverhitters

Ruimteverwarming d.m.v. luchtverhitters SOLARONICS

SOLARONICS : Gasgestookte luchtverhitters gesloten uitvoering, met axiale of centrifugale ventilator; gasgestookte condenserende luchtverhitters; luchtverhitters op warm water; elektrische luchtverhitters.GEneratoren

Ruimteverwarming d.m.v. warme lucht generatoren SOLARONICS

SOLARONICS : Warme lucht generatoren uitgerust met gas- of oliebranders; condenserende warme luchtgeneratoren uitgerust met gasbranders.Decentrale verwarming

Waarom decentraal verwarmen ? VOORDELEN DECENTRALE VERWARMING

Decentrale verwarming kenmerkt zich tegenover centrale verwarming door de warmteproductie lokaal te laten gebeuren (daar waar de warmte vereist is)

Centrale verwarming produceert warmte in een centraal gelegen technisch lokaal (CV-lokaal) en verspreidt deze warmte via luchtkanalen (luchtverwarming) of leidingen (warm water) naar warmteverspreiders, uitblaasmonden, radiatoren, stralingspanelen, vloeren, luchtverhitters op warm water, ventilo-convectoren, luchtbehandelingskasten, …

Bij decentrale verwarming, voornamelijk gebruikt in gebouwen met grote volumes, wordt de warmte lokaal rechtstreeks geproduceerd door de toestellen.
Er is geen enkele warmte distributienet : de brandstof wordt tot bij het toestel gebracht – zij het elektriciteit of fossiele brandstoffen.

Decentrale gas verwarming berust voornamelijk op twee technieken:

  • Stralingsverwarming: het gaat hier om stralingsbuizen (onrechtstreekse straling) of stralingspanelen (rechtstreekse straling)
  • Convectie: het gaat hier om gasgestookte luchtverhitters, hoofdzakelijke bestaande uit een gasstraat, een wisselaar lucht / lucht en een uitblaas ventilator

Decentrale verwarming is een bijzonder voordelige oplossing voor verwarming van grote volumes in vergelijking met alle andere verwarmingssystemen:

Praktisch

Economische installatie: enkel de gasleidingen tussen de toestellen en de hoofdtoevoer, evenals de elektrische aansluitingen, dienen voorzien te worden. Geen enkel kanaal of geïsoleerde leidingen zijn vereist.
De ophanging / bevestiging gebeurt eenvoudig d.m.v. een set wandsteunen (lucht verhitter) of kettingen opgehangen aan het plafond / gebinte (stralingsbuizen).

Robuuste installatie: geen enkel vorst risico of sludge vorming in de gasbuizen

Veiligheid: talrijke beveiligingen zijn ingebouwd in de toestellen om een betrouwbare en veilige werking te verzekeren.

Vereenvoudigd onderhoud en verlengde levensduur: De bewegende delen zijn herleid tot een minimum, de luchtdoorgangen zijn breed en vervuilen niet, de (eventuele) wisselstukken zijn goedkoop en eenvoudig te verkrijgen.

Eenvoudig gebruik: De meeste toestellen hebben een heel eenvoudige en ergonomische werking, de technische voorschriften zijn duidelijk opgesteld en gemakkelijk te begrijpen

Flexibiliteit en modulariteit van de installaties: Voor alle soorten architecturen is er wel een oplossing te vinden met de talrijke mogelijkheden van decentrale gas verwarmingssystemen.

Doeltreffendheid: Decentrale gas verwarming laat het toe om een onmiddellijke opwarming te hebben in de nabijheid van het toestel; de warmte vraag wordt dan ook lokaal beheerd.

Comfort en besparing: De warmte vraag wordt lokaal beheerd. De temperatuur en tijdsinstelling kunnen heel eenvoudig per werkzone worden uitgevoerd

Energie

Warmteproductie gebeurt ter plaatse, gelijktijdig met de warmteafgifte: hierdoor worden de transmissie verliezen, veroorzaakt bij transport van het warmte dragende fluïdum, en de warmteverliezen rond het centraal systeem (CV ketel) heel sterk verminderd. Bijkomend wordt alle warmte uit de omkasting, ventilator ed. meer in de ruimte teruggewonnen.

De rendementen van de toestellen zijn bijzonder goed, uitstekend zelfs voor de condenserende toestellen.

Aardgas blijft een gemakkelijk te ontginnen brandstof en is in steeds grotere hoeveelheden beschikbaar. De gas reserves zijn ook veel talrijker dan deze van aardolie.

Ecologie

Decentrale verwarmingsinstallaties op gas produceren weinig CO of Nox en verbruiken weinig energie.

De toestellen kunnen eenvoudig worden gerecycleerd: ze zijn voornamelijk uit stalen onderdelen gebouwd, bevatten weinig elektronische onderdelen en geen - voor de gezondheid en de ozonlaag - gevaarlijke CFK’s.

Aardgas is de « logische » brandstof voor de verwarming.

Aardgas heeft minder invloed op het serre effect.