Make-up air systemen

Make-up air systemen (ventilatieluchtverwarming) worden aangewend in in alle takken van de industrie waar, wegens luchtvervuiling, een kunstmatige ventilatie noodzakelijk is (werkplaatsen waar gelast of gespoten wordt of waar producten de omgevingslucht zwaar verontreinigen).

Het make-up air systeem warmt verse buitenlucht op door vermenging van de lucht met verbrandingsproducten van het aardgas. De maximum gehalten worden door de norm NBN D10-002 bepaald. Deze norm bepaalt dat de stijging van de luchttemperatuur in het systeem begrensd wordt tot 50°C. De lucht die door het toestel wordt geblazen moet volledig van buitenuit worden opgenomen en buiten de hal afgevoerd worden (geen recyclage toegelaten).

WERKING VAN HET SYSTEEM :
AANZUIGING : de buitenlucht wordt doorheen een aanzuigkast met rooster, filter en ev. een regelklep aangezogen.
VERWARMING : de opwarming van de lucht gebeurt d.m.v. een luchtverhittingsbrander type AH-MA, welke een bijzonder stabiele vlam en een perfecte verbranding op alle stookgangen, verzekert
UITBLAAS : gebeurt door een centrifugale ventilator die de opgewarmde lucht doorheen een uitblaasplenum of doorheen luchtkanalen in de werkplaats verdeeld.

Dit systeem vereist de plaatsing van een extractiesysteem gekoppeld aan de werking van de generator(en).

Elke installatie is maatwerk en vereist een grondige studie i.f.v. van de afmetingen van het gebouw, de afzuiging, de temperatuur, …

Sturing

De temperatuurregeling van make-up air systemen gebeurt door modulatie van het gasdebiet op de brander. Deze luchtverhittingsbranders met hun groot regelbereik (1 : 20) zijn hiervoor uitermate geschikt.

Een schakelkast verenigt alle sturing-, controle en programmatie componenten, die de automatische werking van het systeem toelaten, o.a. de coördinatie van de opstartprocedure met de werking van de aanzuig- en afzuigventilatoren.

Tijdens de werking, wordt er permanent verse lucht aangezogen. Temperatuurvoelers meten de uitblaas temperatuur en de omgevingstemperatuur in de werkplaats; de vergelijking met de ingestelde temperatuur regelt het vermogen van de brander.

Downloads

  • Documentatie
  • CE-keuring
  • Technische voorschriften en handleiding
  • Beschrijving voor lasten boek